Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

Latinica Cirilica

O nama

Program UN-a za okoliš (UNEP) omogućio je upostavljanje web stranice www.hidrometeo.ba na kojoj je moguće dobiti informacije o stanju kvaliteta zraka na dostupnim mjernim mjestima u Bosni i Hercegovini. Kroz projekat "Razvoj kapaciteta za integraciju globalnih obaveza o životnoj sredini u državne politike i razvoj procesa donošenja odluka" koji implementira UNEP kroz sredstva Globalnog fonda za životnu sredinu, UNEP je izvršio nabavku nove opreme za praćenje kvaliteta zraka (stacionarnih stanica) na lokacijama Goražde i Prijedor. Izvršena je i sanacija te ponovno stavljanje u funkciju oštećene opreme za istu namjenu na lokacijama u Banjaluci i na Ivan Sedlu.

Republički hidrometeorološki zavod

Osnivanje Republički hidrometeorološki zavod

Republički hidrometeorološki zavod osnovan je na temelju Zakona o ministarstvima izdate od strane Predsjedništva Srpske Republike Bosne i Hercegovine, broj 01-217 / 92 od 2. jula 1992. godine godne, a objavljen u Službenom glasniku srpskog naroda u Bosni i Hercegovini broj 11/92 od 13 . jul 1992. Zakon definisao postojanje sedam republikanske upravnih organizacija, a jedan od njih bio je Republički hidrometeorološki zavod. Isti zakon propisuje da je Republički hidrometeorološki zavod obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na razvoj i funkcioniranje hidrološke, meteorološke i seizmološke aktivnosti; istraživanje atmosfere, vodnih resursa, kvaliteta zraka i vode i seizmoloških procesa; Prikupljanje, obrada i objavljivanje hidrometeoroloških i seizmoloških podataka od interesa za Republiku i obavljanje drugih poslova u području hidrologije, meteorologije i seizmologije. Kao samostalna upravna tijela Instituta obavlja svoje aktivnosti do 8. Oktobar 2002, kada je Zakon o ministarstvima propisano je da kao republika upravne organizacije nastavlja svoje aktivnosti u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Federalni hidrometeorološki zavod BiH

Prema Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br.: 58/02, 19/03, 38/05, 02/06, 08/06, 61/06, 52/09, 48/11) Federalni hidrometeorološki zavod, u skladu sa zakonom, obavlja strupčne i druge djelatnosti koje se odnose na permanentni monitoring iz oblasti meteorologije, hidrologije, kvaliteta životne sredine, seizmologije i astronomije; vrši istraživanje atmosfere, vodnih resursa, kvaliteta životne sredine (zrak, voda, tlo), seizmoloških procesa i astronomskih pojava; prikuplja, obrađuje, analizira i objavljuje podatke iz djelokruga svoje djelatnosti za područje Federacije BiH; svakodnevno objavljuje vremenske biltene i prognoze, te aktivno surađuje sa Svjetskom meteorološkom organizacijom (WMO) primjenjujući njene standarde u razmjeni podataka i unapređenju službe.

Odlukom Vlade Federacije V.broj: 341/2013 od 15.05.2013. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/13) od 2014. godine Federalni hidrometeorološki zavod je proglašen federalnim referentnim centrom za zrak. Ovom odlukom zavod je postao tijelo za verifikaciju podataka o emisijama uzrak i podataka o kvalitetu zraka u Federaciji Bosne i Hercegoivne.