Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Zenica (Brist)

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 05.12.2019 16:00
SO₂
73.6 µg/m³
NO₂
-- µg/m³
O₃ ***
32.4 µg/m³
Suspendovane čestice PM10 ***
50.1 µg/m³
Relativna vlažnost
76.0 %
Zračni pritisak
986.5 mBar
Temperatura zraka
17.1 °C
Brzina vjetra
1.02 m/s
Smjer vjetra
208 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0380.0