Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Zenica (Brist)

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 27.05.2018 02:00
SO₂
3.0 µg/m³
NO₂
-- µg/m³
O₃ ***
48.5 µg/m³
Suspendovane čestice PM10 ***
49.3 µg/m³
Relativna vlažnost
89.1 %
Zračni pritisak
980.8 mBar
Temperatura zraka
16.3 °C
Brzina vjetra
0.67 m/s
Smjer vjetra
179 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0395.0