Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Zenica (Brist)

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 13.12.2017 12:00
SO₂
40.8 µg/m³
NO₂
-- µg/m³
O₃ ***
51.5 µg/m³
Suspendovane čestice PM10 ***
56.3 µg/m³
Relativna vlažnost
88.8 %
Zračni pritisak
977.1 mBar
Temperatura zraka
5.1 °C
Brzina vjetra
0.63 m/s
Smjer vjetra
298 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0410.0