Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Zenica (Brist)

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 24.01.2022 18:00
SO₂
231.2 µg/m³
NO₂
42.5 µg/m³
O₃ ***
2.5 µg/m³
Suspendovane čestice PM10 ***
27.9 µg/m³
Relativna vlažnost
61.7 %
Zračni pritisak
993.0 mBar
Temperatura zraka
59.6 °C
Brzina vjetra
-- m/s
Smjer vjetra
-- °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)