Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Brod

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 24.01.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM10 µg/m³ ***Zračni pritisak mBar Temperatura zraka °C Brzina vjetra m/s Smjer vjetra °
01:00------------------
02:00------------------
03:00------------------
04:00------------------
05:00------------------
06:00------------------
07:00------------------
08:00------------------
09:00------------------
10:00------------------
11:00------------------
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)