Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Brod

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 24.01.2020 10:00
SO₂
-- µg/m³
NO₂
-- µg/m³
CO ***
-- mg/m³
O₃ ***
-- µg/m³
Suspendovane čestice PM10 ***
-- µg/m³
Zračni pritisak
-- mBar
Temperatura zraka
-- °C
Brzina vjetra
-- m/s
Smjer vjetra
-- °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)