Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Goražde

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 10.07.2020 04:00
SO₂
6.6 µg/m³
NO₂
17.8 µg/m³
CO ***
0.280 mg/m³
O₃ ***
6.4 µg/m³
Suspendovane čestice PM2.5 ***
10.0 µg/m³
Relativna vlažnost
94.1 %
Zračni pritisak
977.0 mBar
Temperatura zraka
11.7 °C
Brzina vjetra
0.96 m/s
Smjer vjetra
280 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0365.0
nox (µg/m³)200.0210.0