Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Goražde

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 13.12.2017 12:00
SO₂
38.2 µg/m³
NO₂
61.3 µg/m³
CO ***
2.070 mg/m³
O₃ ***
29.2 µg/m³
Suspendovane čestice PM2.5 ***
100.9 µg/m³
Relativna vlažnost
74.0 %
Zračni pritisak
972.1 mBar
Temperatura zraka
12.7 °C
Brzina vjetra
0.01 m/s
Smjer vjetra
50 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0410.0
nox (µg/m³)200.0240.0