Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Goražde

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 26.01.2021 22:00
SO₂
7.7 µg/m³
NO₂
37.0 µg/m³
CO ***
1.440 mg/m³
O₃ ***
-- µg/m³
Suspendovane čestice PM2.5 ***
49.2 µg/m³
Relativna vlažnost
89.0 %
Zračni pritisak
971.9 mBar
Temperatura zraka
-0.8 °C
Brzina vjetra
0.61 m/s
Smjer vjetra
307 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
nox (µg/m³)200.0200.0