Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Ivan Sedlo

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 15.12.2022
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM10 µg/m³ ***
01:000.40.350.91.1
02:000.40.350.02.0
03:000.40.257.11.8
04:000.40.456.30.2
05:000.40.949.32.8
06:000.30.948.90.8
07:000.31.150.30.0
08:000.31.347.80.3
09:000.32.646.03.8
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)