Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Jajce

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 27.05.2018 02:00
SO₂
13.9 µg/m³
NO₂
9.8 µg/m³
O₃ ***
23.5 µg/m³
Suspendovane čestice PM10 ***
4.2 µg/m³
Relativna vlažnost
74.2 %
Zračni pritisak
971.0 mBar
Temperatura zraka
14.6 °C
Brzina vjetra
0.47 m/s
Smjer vjetra
196 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0395.0
nox (µg/m³)200.0230.0