Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Jajce

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 22.10.2019 21:00
SO₂
-- µg/m³
NO₂
33.8 µg/m³
O₃ ***
4.9 µg/m³
Suspendovane čestice PM10 ***
10.1 µg/m³
Relativna vlažnost
73.7 %
Zračni pritisak
972.5 mBar
Temperatura zraka
13.0 °C
Brzina vjetra
0.49 m/s
Smjer vjetra
203 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
nox (µg/m³)200.0220.0