Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Jajce

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 22.03.2019 01:00
SO₂
4.9 µg/m³
NO₂
18.8 µg/m³
O₃ ***
5.5 µg/m³
Suspendovane čestice PM10 ***
4.8 µg/m³
Relativna vlažnost
75.8 %
Zračni pritisak
981.2 mBar
Temperatura zraka
3.0 °C
Brzina vjetra
0.51 m/s
Smjer vjetra
175 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0380.0
nox (µg/m³)200.0220.0