Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Jajce

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 16.07.2019 04:00
SO₂
0.0 µg/m³
NO₂
0.0 µg/m³
O₃ ***
11.9 µg/m³
Suspendovane čestice PM10 ***
1.4 µg/m³
Relativna vlažnost
74.5 %
Zračni pritisak
963.2 mBar
Temperatura zraka
12.6 °C
Brzina vjetra
0.48 m/s
Smjer vjetra
69 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0380.0
nox (µg/m³)200.0220.0