Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Jajce

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 26.01.2021 22:00
SO₂
11.7 µg/m³
NO₂
28.1 µg/m³
O₃ ***
-- µg/m³
Suspendovane čestice PM10 ***
55.0 µg/m³
Relativna vlažnost
76.3 %
Zračni pritisak
964.5 mBar
Temperatura zraka
-0.8 °C
Brzina vjetra
-- m/s
Smjer vjetra
-- °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
nox (µg/m³)200.0200.0