Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Jajce

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 18.08.2019 10:00
SO₂
3.4 µg/m³
NO₂
0.0 µg/m³
O₃ ***
91.6 µg/m³
Suspendovane čestice PM10 ***
5.2 µg/m³
Relativna vlažnost
66.2 %
Zračni pritisak
967.9 mBar
Temperatura zraka
16.7 °C
Brzina vjetra
1.37 m/s
Smjer vjetra
59 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0380.0
nox (µg/m³)200.0220.0