Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Jajce

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 18.10.2017 08:00
SO₂
3.9 µg/m³
NO₂
9.8 µg/m³
O₃ ***
7.6 µg/m³
Suspendovane čestice PM10 ***
10.1 µg/m³
Relativna vlažnost
75.3 %
Zračni pritisak
971.6 mBar
Temperatura zraka
6.7 °C
Brzina vjetra
0.70 m/s
Smjer vjetra
288 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0410.0
nox (µg/m³)200.0240.0