Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Jajce

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 20.05.2022 12:00
SO₂
35.0 µg/m³
NO₂
0.2 µg/m³
O₃ ***
97.6 µg/m³
Suspendovane čestice PM10 ***
6.6 µg/m³
Relativna vlažnost
40.2 %
Zračni pritisak
974.1 mBar
Temperatura zraka
21.3 °C
Brzina vjetra
-- m/s
Smjer vjetra
-- °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)