Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Jajce

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 26.10.2021 13:00
SO₂
13.0 µg/m³
NO₂
10.3 µg/m³
O₃ ***
51.6 µg/m³
Suspendovane čestice PM10 ***
18.6 µg/m³
Relativna vlažnost
66.8 %
Zračni pritisak
971.3 mBar
Temperatura zraka
8.6 °C
Brzina vjetra
-- m/s
Smjer vjetra
-- °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
nox (µg/m³)200.0200.0