Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Jajce

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 02.12.2022 07:00
SO₂
9.3 µg/m³
NO₂
10.4 µg/m³
O₃ ***
7.1 µg/m³
Suspendovane čestice PM10 ***
22.2 µg/m³
Relativna vlažnost
75.8 %
Zračni pritisak
967.3 mBar
Temperatura zraka
3.0 °C
Brzina vjetra
-- m/s
Smjer vjetra
-- °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)