Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Prijedor

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 05.12.2019 15:00
SO₂
9.6 µg/m³
NO₂
9.0 µg/m³
CO ***
0.3 mg/m³
O₃ ***
49.7 µg/m³
Suspendovane čestice PM2.5 ***
30.6 µg/m³
Relativna vlažnost
73.4 %
Zračni pritisak
1012.2 mBar
Temperatura zraka
1.8 °C
Brzina vjetra
0.90 m/s
Smjer vjetra
6 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)