Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Prijedor

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 13.12.2017 11:00
SO₂
-- µg/m³
NO₂
10.6 µg/m³
CO ***
0.49 mg/m³
O₃ ***
-- µg/m³
Suspendovane čestice PM2.5 ***
25.6 µg/m³
Relativna vlažnost
95.0 %
Zračni pritisak
1004.9 mBar
Temperatura zraka
2.2 °C
Brzina vjetra
1.76 m/s
Smjer vjetra
95 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)