Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Prijedor

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 22.10.2019 20:00
SO₂
11.9 µg/m³
NO₂
48.8 µg/m³
CO ***
-- mg/m³
O₃ ***
5.1 µg/m³
Suspendovane čestice PM2.5 ***
85.6 µg/m³
Relativna vlažnost
86.4 %
Zračni pritisak
1005.0 mBar
Temperatura zraka
16.9 °C
Brzina vjetra
0.30 m/s
Smjer vjetra
106 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)