Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Prijedor

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 27.06.2017 07:00
SO₂
4.0 µg/m³
NO₂
6.4 µg/m³
CO ***
0.24 mg/m³
O₃ ***
10.0 µg/m³
Suspendovane čestice PM2.5 ***
10.2 µg/m³
Relativna vlažnost
95.5 %
Zračni pritisak
996.2 mBar
Temperatura zraka
15.7 °C
Brzina vjetra
0.18 m/s
Smjer vjetra
336 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)