Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Prijedor

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 22.03.2019 00:00
SO₂
3.1 µg/m³
NO₂
29.7 µg/m³
CO ***
0.91 mg/m³
O₃ ***
22.8 µg/m³
Suspendovane čestice PM2.5 ***
66.3 µg/m³
Relativna vlažnost
81.6 %
Zračni pritisak
1016.6 mBar
Temperatura zraka
2.9 °C
Brzina vjetra
0.39 m/s
Smjer vjetra
26 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)