Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Prijedor

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 18.08.2019 10:00
SO₂
8.2 µg/m³
NO₂
8.1 µg/m³
CO ***
-- mg/m³
O₃ ***
54.5 µg/m³
Suspendovane čestice PM2.5 ***
6.5 µg/m³
Relativna vlažnost
62.6 %
Zračni pritisak
1000.1 mBar
Temperatura zraka
21.2 °C
Brzina vjetra
0.74 m/s
Smjer vjetra
291 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)