Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica TE Ugljevik

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 23.01.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ Suspendovane čestice PM10 µg/m³ ***Relativna vlažnost % Zračni pritisak mBar Temperatura zraka °C Brzina vjetra m/s Smjer vjetra °
01:00----------------
02:00----------------
03:00----------------
04:00----------------
05:00----------------
06:00----------------
07:00----------------
08:00----------------
09:00----------------
10:00----------------
11:00----------------
12:00----------------
13:00----------------
14:00----------------
15:00----------------
16:00----------------
17:00----------------
18:00----------------
19:00----------------
20:00----------------
21:00----------------
22:00----------------
23:00----------------
24:00----------------
Dnevni prosjek----------------
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
1. klizni prosjek
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)